ค่านิยม ๑๒ ประการ

1411306352868

ท่านว่าที่ รอง ผอ.แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายส่งเสริม

@ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

สถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 19-23 เมษายน 2558

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2558

คืนสู่เหย้าชาวคุรุฯ

imagewpid-fb_img_1428573875330.jpg

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558

image

ปัจฉิมนิเทศ

การประชุมพิจารณาคัดเลือก “เด็กดีศรีคุรุ” ม.ต้น

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

รับการติดตามเพศวิถีศึกษา จาก สสส.

ยินดีต้อนรับครูสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับครูสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป จากโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมด้วยความยินดียิ่ง

โครงการพลังเด็กและเยาวชนชัยนาท รุ่นใหม่ หัวใจสะอาด

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท ร่วมกับโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “พลังเด็กและเยาวชนชัยนาท รุ่นใหม่ หัวใจสะอาด” วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ หอประชุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

เครดิต : ครูวันทนา สุชาการ หัวน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและคณะ

โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม

เครดิต : ครูขวัญศิริ เคารพธรรม  ครูชุลีกร ปิ่นแก้ว และคณะ

การประเมิน นร.พระราชทาน ปี 2557

อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน วันที่ 20 มกราคม 2558 โดยมีครูสุภิรมย์ จาคสกุล เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม

งานบวงสรวงพ่อขุนสรรค์

ผอ.ถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนสรรค์ วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์ หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมสักการะดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ วีระบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของจังหวัดชัยนาท ที่เสียสละชีวิตต่อสู้กับพม่า เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่ตกทอดแก่ลูกหลานไทยจนถึงทุกวันนี้

ธนาคารโรงเรียน

ธ1

วันครู ประจำปี 2558


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ยินดีด้วยกับประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 นายจิรเมธ เหยื่อแสวง เบอร์ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


เครดิต : ครูวันทนา สุชาการ หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะ

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน//อย่าลืมนะ_13.00 น.เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน//อย่าลืมนะ_13.00 น.เป็นต้นไป..แล้วเจอกัน

กิจกรรมกีฬาสีภายใน “คุรุเกมส์ 2557″


image

กิจกรรมพี่พบน้อง เพื่อนพบเพื่อน ย้ำเตือนความผูกพันธ์

เครดิต : ครูอารมย์ สุดมี หัวหน้างานแนะแนวและคณะ

กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค…กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 ธันวาคม 2557
image

ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาภายใน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(Mou)

วันพ่อแห่งชาติ

ประชุมฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 

ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.2 และ ม.3

image

การสอบ Pre O-net

image

ผลงานการแต่งเพลงรณรงค์ เรื่องความปลอดภัยทางถนน รางวัลชมเชย(ระดับภูมิภาค)

img001

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ นำโดยครูประดิษฐ  โพธิ์สำราญ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแต่งเพลงรณรงค์ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ณ จังหวัดนครนายกโดยได้รับรางวัลชมเชย (ระดับภูมิภาค) จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,241 other followers