ค่านิยม ๑๒ ประการ

1411306352868

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558

image

ปัจฉิมนิเทศ

การประชุมพิจารณาคัดเลือก “เด็กดีศรีคุรุ” ม.ต้น

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

รับการติดตามเพศวิถีศึกษา จาก สสส.

ยินดีต้อนรับครูสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับครูสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป จากโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมด้วยความยินดียิ่ง

โครงการพลังเด็กและเยาวชนชัยนาท รุ่นใหม่ หัวใจสะอาด

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท ร่วมกับโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “พลังเด็กและเยาวชนชัยนาท รุ่นใหม่ หัวใจสะอาด” วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ หอประชุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

เครดิต : ครูวันทนา สุชาการ หัวน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและคณะ

โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม

เครดิต : ครูขวัญศิริ เคารพธรรม  ครูชุลีกร ปิ่นแก้ว และคณะ

การประเมิน นร.พระราชทาน ปี 2557

อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน วันที่ 20 มกราคม 2558 โดยมีครูสุภิรมย์ จาคสกุล เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม

งานบวงสรวงพ่อขุนสรรค์

ผอ.ถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนสรรค์ วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์ หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมสักการะดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ วีระบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของจังหวัดชัยนาท ที่เสียสละชีวิตต่อสู้กับพม่า เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่ตกทอดแก่ลูกหลานไทยจนถึงทุกวันนี้

ธนาคารโรงเรียน

ธ1

วันครู ประจำปี 2558


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ยินดีด้วยกับประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 นายจิรเมธ เหยื่อแสวง เบอร์ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


เครดิต : ครูวันทนา สุชาการ หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะ

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน//อย่าลืมนะ_13.00 น.เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน//อย่าลืมนะ_13.00 น.เป็นต้นไป..แล้วเจอกัน

กิจกรรมกีฬาสีภายใน “คุรุเกมส์ 2557″


image

กิจกรรมพี่พบน้อง เพื่อนพบเพื่อน ย้ำเตือนความผูกพันธ์

เครดิต : ครูอารมย์ สุดมี หัวหน้างานแนะแนวและคณะ

กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค…กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 ธันวาคม 2557
image

ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาภายใน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(Mou)

วันพ่อแห่งชาติ

ประชุมฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 

ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.2 และ ม.3

image

การสอบ Pre O-net

image

ผลงานการแต่งเพลงรณรงค์ เรื่องความปลอดภัยทางถนน รางวัลชมเชย(ระดับภูมิภาค)

img001

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ นำโดยครูประดิษฐ  โพธิ์สำราญ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแต่งเพลงรณรงค์ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ณ จังหวัดนครนายกโดยได้รับรางวัลชมเชย (ระดับภูมิภาค) จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
image
«เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.»

รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

ภาพโดย คุณครูพงศ์วรุฒน์ วงศ์สังวาล

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.5 ด้วยความยินดียิ่ง


ภาพโดย คุณครูพงศ์วรุฒน์ วงศ์สังวาล

ร่วมแสดงความยินดีกับรองฯ คำรณ เอื้ออนุสรณ์

image

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,242 other followers